Sistemas respiratorios para anestesia

Circuitos de lumen dividido
Kit de espirometría
Sistemas de óxido nitroso
Absorbentes de cal sodada